2003-2011 Förvaltning och vidareutveckling – Skandia Fonder

Förvaltning av det fondrapportsystem som produktionssattes 2002.
Flytt och uppgradering av produktionsmiljö.
Support vid generering av halv- och helårsrapporter.
Programmering av nya/ändrade funktioner.

Tekniker: ASP/Visual Basic 6/SQL/Aspose/MS Word/IIS