2004-2007 Produktguiden – Vin&Sprit

Produktguiden är ett intranät som främst fungerar som säljstöd men också som arbetsverktyg för produktchefer och andra som söker produktinformation, skriver ut produktblad och lägger internordrar.

Roll: programmering av ny funktionalitet och underhåll av webbapplikation, COM+ komponenter samt databas (Microsoft SQL Server).

Tekniker: Visual Basic 6.0/SQL/ASP/vbscript/javascript