2005-2006 Webbportal B2B för avlämnarintyg – El-kretsen

Utveckling av en portal som besöks av tre kategorier av användare: beställare, medlemmar samt El-Kretsens CallCenter med tre olika gränssnitt.

Roll: arbete med den tekniska funktionaliteten vilket bl.a innebar automatisk pdfgenerering, Excel-export, statistik och inloggningshantering.

Tekniker: EPiServer/C#/SQL/ASP