2005-2008 Intranet, extranet och extern webbplats – Micasa

Webblösningarna har bland annat ImageVault som bildhanteringssystem och integrationer mot Micasas fastighetssystem, samt spegling av information mellan webbplatserna för att effektivisera det redaktionella arbetet.

Roll: arbete med den tekniska produktionen av Micasas externa webbplats och intranät i EPiServer.

Tekniker: EPiServer/C#/SQL/ASP/javascript/ImageVault