2006 Publik webb – SRV Återvinning

Installation och uppgradering av EpiServer.
Utformning och anpassning av mallfunktionalitet.
Anpassning av EpiServers inbyggda logik för navigering och sök.
Integration och programmering mot tredjepartsprodukter, tex ImageVault.

Tekniker: EPiServer/C#/ASP.NET/SQL