2008 Midroc

Installation och uppgradering av EpiServer.
Utformning och anpassning av mallfunktionalitet.
Anpassning av EpiServers inbyggda logik för navigering och sök.
Integration och programmering mot tredjepartsprodukter, tex ImageVault

Tekniker: EPiServer/C#.NET/ASP.NET/SQL