2009-2017 Förstärkning – Mogul Service Desk

Mogul Service Desk tar emot, registrerar och prioriterar ärenden som kommer in från de kunder som har ett supportavtal med Mogul. I arbetsuppgifterna ingår också att delegera och övervaka ärenden samt kommunicera med kunden.

Roll: Jag har vid behov fungerat som förstärkning i Service Desk.

Verktyg: Jira/Wiki.