2013-2017 Förvaltning Eivor och PAS – Sodexo

Sodexo är ett av Nordens ledande Service managementföretag och erbjuder integrerade servicetjänster inom Facilities Management såsom arbetsplatstjänster, lokalvård, fastighetstjänster och måltidsservice samt inom hjälpmedels- och konferensverksamhet.
PAS är ett specialbyggt frontendsystem för hela svenska bolagets ekonomisystem.
Eivor är en specialbyggd webbapplikation för validering och kreditering av ordrar. Eivor möjliggör också sökning av fakturor.

Roll: som förvaltningsansvarig har jag varit kundens kontaktyta på Mogul, deltagit i förvaltningsmöten samt hanterat inkomna och pågående ärenden i ärendehanteringssystemet Jira. Jag har också varit en del av det support- och förvaltningsteam som gör systemkontroller, felsöker och löser buggar samt utför ändringar samt viss nyutveckling. En stor del av arbetet i dessa projekt utförs i databaser (SQL).

Teknisk miljö: Citrix/Windows.

Tekniker: ASP/ASP.NET/SQL/C#/javascript/SSIS.

Verktyg: Jira/Visual Studio/SQL Management Studio/Bamboo/SVN.