2015-2016 BlueStep

BlueStep Finans AB (publ) är ett svenskt kreditmarknadsbolag med tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. De skiljer sig från andra långivare genom att specialisera sig på situationer där kreditbedömningen måste vara individuell. De ser sig som ett komplement till traditionella långivare med större möjligheter att hitta alternativa finansieringslösningar åt sina kunder.
Projektet har bestått i att göra en förstudie för en konsument- och en företagssite, konceptuell utveckling, design och utveckling. Sidorna innefattar avancerade applikationer för lånedelen med kalkyler och integration med UC:s kreditinformationssystem.

Roll: Testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira, BrowserStack, F12 Developer Tools.

Projektmetodik: Agile.