2015 Castellum intranät – Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på totalt 40 miljarder kronor. Castellums organisation består av sex helägda dotterbolag. Dessa är verksamma under egna namn vilka utgör starka varumärken på varje delmarknad. Mogul har utvecklat Castellums nya intranät och anlitas även av flera av dotterbolagen för att utveckla deras separata delar av detta intranät.

Roll: Testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Verktyg: Jira/SharePoint.

Projektmetodik: Agile.