2015 Intranät Munter’s World – Munter

Munters arbetar inom luftmiljö och tillverkar luftkylare som används i exempelvis fabrikers monteringsband, lager och logistikutrymmen. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i 30 länder av Munters 2 700 medarbetare. Mogul har tagit fram Munters intranät och har i uppdrag att förvalta och vidareutveckla funktionalitet i intranätet. Under 2015 har Mogul exempelvis utfört en uppgradering till nya servrar, tagit fram tutorial-filmer som verktyg för intranätsredaktörerna och anpassningar gällande profilinformationen för användarna.

Roll: ansvarig för innehåll och produktion av ett antal korta engelskspråkiga videos som är publicerade på intranätet och instruerar redaktörerna i hur de publicerar innehåll på intranätets lokala och globala sajter.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: Camtasia Studio/EPiServer.

Verktyg: Jira.

Projektmetodik: Agile.