2015 Kemi-Prio – Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.
KemI arbetar i Sverige, inom EU och globalt för att begränsa hälso- och miljörisker med farliga kemikalier genom att driva fram lagstiftning och regler som hjälper till att nå målet.

Roll: migrering och översättning av innehåll från svenska till engelska på flera av KemI:s webbplatser.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira.

Projektmetodik: Agile.