2015 SVA – uppgradering och responsiv design – Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.
Mogul uppgraderade SVAs publika webb till EpiServer 7.5 och gjorde också en redesing för att göra den mer responsiv.

Roll: testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira, BrowserStack.

Projektmetodik: Agile.