2016 Implementation Knivsta Intranet – Knivsta kommun

Knivsta kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala, 30 minuter från Stockholm, och har 16000 invånare. För att Knivsta kommuns medarbetare ska kunna ge så god och effektiv service till invånarna som möjligt satsar Knivsta på ett nytt och modernt intranät. Mogul har fått helhetsuppdraget att ta fram förstudie, koncept, design och utveckling av lösningen för ett nytt Intranät.

Roll: redaktör med bl.a. ansvar för översättning av texter.

Teknisk miljö: Sitecore/Oxygen.

Verktyg: Jira.

Projektmetodik: Agile.