2005 Extern webb – Allmäna Arvsfonden

Arvsfondsdelegationen ville förnya sin webbplats vilket bland annat innebar ny design, anpassning enligt WAIs riktlinjer samt införandet av en publiceringsplattform som underlättade det redaktionella arbetet (EPiServer).

Roll: programmering av mall-, navigations- och sökfunktionalitet samt programmering av ny databas för projekt och överföring av innehållet i den gamla databasen.

Tekniker: EPiServer/C#.NET/ASP.NET/SQL