2013-2017 Förvaltning Eivor och PAS – Sodexo

Sodexo är ett av Nordens ledande Service managementföretag och erbjuder integrerade servicetjänster inom Facilities Management såsom arbetsplatstjänster, lokalvård, fastighetstjänster och måltidsservice samt inom hjälpmedels- och konferensverksamhet.
PAS är ett specialbyggt frontendsystem för hela svenska bolagets ekonomisystem.
Eivor är en specialbyggd webbapplikation för validering och kreditering av ordrar. Eivor möjliggör också sökning av fakturor.

Roll: som förvaltningsansvarig har jag varit kundens kontaktyta på Mogul, deltagit i förvaltningsmöten samt hanterat inkomna och pågående ärenden i ärendehanteringssystemet Jira. Jag har också varit en del av det support- och förvaltningsteam som gör systemkontroller, felsöker och löser buggar samt utför ändringar samt viss nyutveckling. En stor del av arbetet i dessa projekt utförs i databaser (SQL).

Teknisk miljö: Citrix/Windows.

Tekniker: ASP/ASP.NET/SQL/C#/javascript/SSIS.

Verktyg: Jira/Visual Studio/SQL Management Studio/Bamboo/SVN.

2009-2017 2nd Line Support – Mogul

Jag har under perioder arbetat med 2nd line support för ett antal projekt, bl.a Cederroths, Pearson, Diligentia, Liber, Kungliga Operan, Midroc och Agresso.

Roll: förvaltning, support och viss utveckling.

Teknisk miljö: Windows/Citrix.

Tekniker: EPiServer/Sitecore/ASP/ASP.NET/C#/SQL/XML/javascript.

Verktyg: Visual Studio/SQL Manager/Bamboo/SVN/Jira.

2005-2008 Intranet, extranet och extern webbplats – Micasa

Webblösningarna har bland annat ImageVault som bildhanteringssystem och integrationer mot Micasas fastighetssystem, samt spegling av information mellan webbplatserna för att effektivisera det redaktionella arbetet.

Roll: arbete med den tekniska produktionen av Micasas externa webbplats och intranät i EPiServer.

Tekniker: EPiServer/C#/SQL/ASP/javascript/ImageVault

2004-2007 Produktguiden – Vin&Sprit

Produktguiden är ett intranät som främst fungerar som säljstöd men också som arbetsverktyg för produktchefer och andra som söker produktinformation, skriver ut produktblad och lägger internordrar.

Roll: programmering av ny funktionalitet och underhåll av webbapplikation, COM+ komponenter samt databas (Microsoft SQL Server).

Tekniker: Visual Basic 6.0/SQL/ASP/vbscript/javascript

2002-2003 Fondrapportsystem – Skandia Fonder

Fondrapportssystemet är en webbaserad applikation som togs fram i syfte att automatisera produktionen av fondrapporter och för att kunna minimera det manuella arbete som tidigare krävdes.

Roll: Jag har arbetat med alla delar av systemet men till största delen med de COM komponenter som hanterar flödet mellan systemets två databaser och skapandet av de Word- och pdfdokument som utgör slutresultatet.

Tekniker: VisualBasic 6.0/SQL/ASP/vb script/java script/MS Word