2005-2008 Intranet, extranet och extern webbplats – Micasa

Webblösningarna har bland annat ImageVault som bildhanteringssystem och integrationer mot Micasas fastighetssystem, samt spegling av information mellan webbplatserna för att effektivisera det redaktionella arbetet.

Roll: arbete med den tekniska produktionen av Micasas externa webbplats och intranät i EPiServer.

Tekniker: EPiServer/C#/SQL/ASP/javascript/ImageVault

2005 Extern webb – Allmäna Arvsfonden

Arvsfondsdelegationen ville förnya sin webbplats vilket bland annat innebar ny design, anpassning enligt WAIs riktlinjer samt införandet av en publiceringsplattform som underlättade det redaktionella arbetet (EPiServer).

Roll: programmering av mall-, navigations- och sökfunktionalitet samt programmering av ny databas för projekt och överföring av innehållet i den gamla databasen.

Tekniker: EPiServer/C#.NET/ASP.NET/SQL