2015 SVA – uppgradering och responsiv design – Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.
Mogul uppgraderade SVAs publika webb till EpiServer 7.5 och gjorde också en redesing för att göra den mer responsiv.

Roll: testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira, BrowserStack.

Projektmetodik: Agile.

2015 Kemi-Prio – Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.
KemI arbetar i Sverige, inom EU och globalt för att begränsa hälso- och miljörisker med farliga kemikalier genom att driva fram lagstiftning och regler som hjälper till att nå målet.

Roll: migrering och översättning av innehåll från svenska till engelska på flera av KemI:s webbplatser.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira.

Projektmetodik: Agile.

2015 Intranät Munter’s World – Munter

Munters arbetar inom luftmiljö och tillverkar luftkylare som används i exempelvis fabrikers monteringsband, lager och logistikutrymmen. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i 30 länder av Munters 2 700 medarbetare. Mogul har tagit fram Munters intranät och har i uppdrag att förvalta och vidareutveckla funktionalitet i intranätet. Under 2015 har Mogul exempelvis utfört en uppgradering till nya servrar, tagit fram tutorial-filmer som verktyg för intranätsredaktörerna och anpassningar gällande profilinformationen för användarna.

Roll: ansvarig för innehåll och produktion av ett antal korta engelskspråkiga videos som är publicerade på intranätet och instruerar redaktörerna i hur de publicerar innehåll på intranätets lokala och globala sajter.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: Camtasia Studio/EPiServer.

Verktyg: Jira.

Projektmetodik: Agile.

2015 Castellum intranät – Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på totalt 40 miljarder kronor. Castellums organisation består av sex helägda dotterbolag. Dessa är verksamma under egna namn vilka utgör starka varumärken på varje delmarknad. Mogul har utvecklat Castellums nya intranät och anlitas även av flera av dotterbolagen för att utveckla deras separata delar av detta intranät.

Roll: Testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Verktyg: Jira/SharePoint.

Projektmetodik: Agile.