2005-2008 Intranet, extranet och extern webbplats – Micasa

Webblösningarna har bland annat ImageVault som bildhanteringssystem och integrationer mot Micasas fastighetssystem, samt spegling av information mellan webbplatserna för att effektivisera det redaktionella arbetet.

Roll: arbete med den tekniska produktionen av Micasas externa webbplats och intranät i EPiServer.

Tekniker: EPiServer/C#/SQL/ASP/javascript/ImageVault

2004-2007 Produktguiden – Vin&Sprit

Produktguiden är ett intranät som främst fungerar som säljstöd men också som arbetsverktyg för produktchefer och andra som söker produktinformation, skriver ut produktblad och lägger internordrar.

Roll: programmering av ny funktionalitet och underhåll av webbapplikation, COM+ komponenter samt databas (Microsoft SQL Server).

Tekniker: Visual Basic 6.0/SQL/ASP/vbscript/javascript

2005 Extern webb – Allmäna Arvsfonden

Arvsfondsdelegationen ville förnya sin webbplats vilket bland annat innebar ny design, anpassning enligt WAIs riktlinjer samt införandet av en publiceringsplattform som underlättade det redaktionella arbetet (EPiServer).

Roll: programmering av mall-, navigations- och sökfunktionalitet samt programmering av ny databas för projekt och överföring av innehållet i den gamla databasen.

Tekniker: EPiServer/C#.NET/ASP.NET/SQL

2002-2003 Fondrapportsystem – Skandia Fonder

Fondrapportssystemet är en webbaserad applikation som togs fram i syfte att automatisera produktionen av fondrapporter och för att kunna minimera det manuella arbete som tidigare krävdes.

Roll: Jag har arbetat med alla delar av systemet men till största delen med de COM komponenter som hanterar flödet mellan systemets två databaser och skapandet av de Word- och pdfdokument som utgör slutresultatet.

Tekniker: VisualBasic 6.0/SQL/ASP/vb script/java script/MS Word