2016 Kungliga Operan Responsive Website – Kungliga Operan

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett. Mogul har länge utvecklat Operans webbplats och intranät. Den nya webbplatsen som skapats är inte bara responsiv utan erbjuder också besökaren möjlighet att uppleva opera och balett direkt via skärmen.

Roll: Testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira/BrowserStack/F 12 Developer Tools/StatCounter.

Projektmetodik: Agile.

2015-2016 BlueStep

BlueStep Finans AB (publ) är ett svenskt kreditmarknadsbolag med tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. De skiljer sig från andra långivare genom att specialisera sig på situationer där kreditbedömningen måste vara individuell. De ser sig som ett komplement till traditionella långivare med större möjligheter att hitta alternativa finansieringslösningar åt sina kunder.
Projektet har bestått i att göra en förstudie för en konsument- och en företagssite, konceptuell utveckling, design och utveckling. Sidorna innefattar avancerade applikationer för lånedelen med kalkyler och integration med UC:s kreditinformationssystem.

Roll: Testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira, BrowserStack, F12 Developer Tools.

Projektmetodik: Agile.

2015 SVA – uppgradering och responsiv design – Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.
Mogul uppgraderade SVAs publika webb till EpiServer 7.5 och gjorde också en redesing för att göra den mer responsiv.

Roll: testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: EPiServer.

Verktyg: Jira, BrowserStack.

Projektmetodik: Agile.

2015 Castellum intranät – Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på totalt 40 miljarder kronor. Castellums organisation består av sex helägda dotterbolag. Dessa är verksamma under egna namn vilka utgör starka varumärken på varje delmarknad. Mogul har utvecklat Castellums nya intranät och anlitas även av flera av dotterbolagen för att utveckla deras separata delar av detta intranät.

Roll: Testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Verktyg: Jira/SharePoint.

Projektmetodik: Agile.